Calendar

« Prev January 2022 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
* Kapsperger AmsterdamKapsperger Amsterdam

Symposium und Workshops zu Giovanni Girolamo Kapsperger Conservatorium van Amsterdam

28
* Kapsperger AmsterdamKapsperger Amsterdam

Symposium und Workshops zu Giovanni Girolamo Kapsperger Conservatorium van Amsterdam

29
30
31